ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

[18/12/2566]การแจ้งเตือนกรณี VMware พบกลุ่มแรนซัมแวร์มุ่งเป้าโจมตี ESXi Server ที่ไม่ได้รับการแพตช์