เกี่ยวกับเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัล IPv6 Awards 2017 งานมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560

โดยได้รับรางวัล “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6   4  ด้านในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC” รับมอบรางวัลโดยท่าน อาจารย์ประกาย   นาดี  ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

Webometrics Ranking คืออะไร

Webometrics Ranking of World Universities  หรือ Ranking Web of World Universities  จัดทำโดย  Cybermetrics Lab  หรือ  Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด  The Center for Scientific Information and Documentation (CINDOC)  สถาบันวิจัยแห่งชาติ(Spanish National Research Council – CSIC)  ณ กรุง    แมดดริด  ประเทศสเปน(http://www.webometrics.info)