ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

[su_gmap address=”สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Academic Resources and Information Technology”]

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในอื่นๆ

นครราชสีมา

 • 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 โทรภายใน (80) 2882
 • ชัยวัฒน์ แดงจันทึก, พลากร ชาญสูงเนิน, มงคล ทองคำ, พุทธพงษ์ แหลมทอง, สุขสันต์ พรมวรรณ์
 • E-Mail : chaiwat.d@rmuti.ac.th, palagon.ch@rmuti.ac.th, mongkhol.th@rmuti.ac.th, phutthaphong.la@rmuti.ac.th, suksan.pr@rmuti.ac.th

 

วิทยาเขตขอนแก่น

 • 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์ 043-336370-1 โทรสาร 043-237483 โทรภายใน (81) 1531
 • อาทิตย์ วงษ์พระลับ, สัญญา ม่วงมณี และ กฤษณะ ภูผาเผย
 • E-Mail : artith.wo@rmuti.ac.th, sanya.mo@rmuti.ac.th and kitsana.pu@rmuti.ac.th

 

วิทยาเขตสกลนคร

 • 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
 • โทรศัพท์ 0-4277-2285 โทรสาร 0-4277-2158 โทรภายใน (83) 1605
 • เติมศักดิ์ แสนเพียง, เด่นภา แสนเพียง และ ชัชวาลย์ คำมุงคุณ
 • E-Mail : termsak.sa@rmuti.ac.th, denpha.sa@rmuti.ac.th and chatchawan.kh@rmuti.ac.th

 

วิทยาเขตสุรินทร์

 • วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
 • โทรศัพท์ : 044-153062 โทรสาร : 044-520764 โทรภายใน (84) 1400
 • ธนพล เริ่มปลูก, วสุพล เริ่มปลูก และ ภูมินทร์ บุญสอน
 • E-Mail : tanaphon.ro@rmuti.ac.th, wasuphon.re@rmuti.ac.th and phumin.bo@rmuti.ac.th