คู่มือตั้งค่าเครือข่ายไร้สายสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7

      ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการระบบบริการเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 หากต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สาย จะต้องทำการตั้งค่าเพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย

หากตั้งค่าตามคู่มือเบื้องต้นแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ สามารถนำอุปกรณ์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3